πρόθυμος


πρόθυμος
2 готовый, усердный

Ancient Greek-Russian simple. 2014.

Смотреть что такое "πρόθυμος" в других словарях:

 • πρόθυμος — η, ο / πρόθυμος, ον, ΝΜΑ αυτός που δείχνει καλή διάθεση και ζήλο για μια ενέργεια, αυτός που έχει προθυμία να κάνει κάτι που τού ζητήθηκε ή που πρέπει (α. «είμαι πάντα πρόθυμη να σέ βοηθήσω» β. «οὐκ εἰμὶ πρόθυμος ἐξηγέεσθαι», Ηρόδ.) αρχ. 1. αυτός …   Dictionary of Greek

 • πρόθυμος — πρόθῡμος , πρόθυμος ready masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πρόθυμος — [протимос] εκ. рьяный, делающий что либо с готовностью, с охотой …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

 • πρόθυμος — η, ο αυτός που έχει, δείχνει προθυμία …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • προθυμότερον — προθῡμότερον , πρόθυμος ready adverbial comp προθῡμότερον , πρόθυμος ready masc acc comp sg προθῡμότερον , πρόθυμος ready neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • έτοιμος — η, ο (ΑΜ ἕτοιμος, η, ον και ἕτοιμος, ον Α και ἑτοῑμος, η, ον και ἑτοῑμος, ον) 1. ο παρασκευασμένος, ο προετοιμασμένος για κάτι, ο πρόχειρος, ο διαθέσιμος, ο κατάλληλος για άμεση χρήση (α. «ὀνείαθ ἑτοῑμα προκείμενα», Ομ. Οδ. β. «καί τοι ταῡτα… …   Dictionary of Greek

 • παρορμώ — (I) παρορμῶ, άω, ΝΜΑ [ορμώ] παρακινώ, προτρέπω, παροξύνω (α. «τόν παρορμά να ασχοληθεί με την πολιτική» β. «λόγοι παρορμῶντες εἰς τὸ ἀγαθόν», Ξεν. γ. «παρορμᾱν εἰς ἀκολασίαν», Πλούτ.) αρχ. 1. έχω πρόθυμη διάθεση, είμαι πρόθυμος 2. παθ. παρορμῶμαι …   Dictionary of Greek

 • προθυμία — η, ΝΜΑ και προθυμιά Ν [πρόθυμος] ευμενής διάθεση, καλή θέληση, στάση που εμπνέεται από ζήλο (α. «όταν τόν είχα ανάγκη μέ βοήθησε με προθυμία» β. «μηδὲν ἀπολείπειν προθυμίας», Πλάτ.) νεοελλ. (στον τ. προθυμιά) (για φυτά) ορμή για βλάστηση αρχ. 1.… …   Dictionary of Greek

 • προθυμερός — ά, ό, Ν (στον Ερωτόκρ.) αυτός που δείχνει προθυμία, πρόθυμος επίρρ... προθυμερά με προθυμία. [ΕΤΥΜΟΛ. < πρόθυμος + κατάλ. ερός (πρβλ. βροχ ερός)] …   Dictionary of Greek

 • προθυμούμαι — έομαι, ΜΑ [πρόθυμος] είμαι πρόθυμος, έτοιμος να κάνω κάτι που πρέπει ή που μού ζητήθηκε («ἐὰν τις ἐν τῇ πόλει προθυμῆται χρηστός εἶναι», Λυσ.) μσν. ενθαρρύνω αρχ. 1. ενεργώ με ζήλο υπέρ κάποιου 2. είμαι εύθυμος, είμαι σε καλή διάθεση …   Dictionary of Greek

 • προθυμώ — άω, Ν [πρόθυμος] (στον Ερωτόκρ.) είμαι πρόθυμος …   Dictionary of Greek